Welkom!
Deze pagina hoort bij boek twee (v1.1), juli 2008.
Lees de inleiding van dit boek.

 
Bestellen
Dit boek is niet in de winkel te koop. Het is te bestellen in de webwinkel www.lulu.com voor grotere aantallen via mijn bedrijf: TransacSys Consult
 

Dit boek is ook als pdf te koop (goedkoper en milieuvriendelijker), die uitstekend leesbaar is in e-book readers als die van  Amazon (Kindle) en Sony.

 

 
 
Waarom geschreven?
Lang niet alle organisaties die wij bedrijven noemen, zijn ook marktorganisaties.
De meest beschermde sectoren in westerse economieŽn zijn die van de cultuurproductie: literatuur, muziek, film, kunst. Hun producten worden zelfs met speciale wetten beschermd: het auteursrecht en het naburig recht. Ook is er sprake van bijvoorbeeld vaste boekenprijzen, opslagen op onbespeelde dragers, kopieerheffingen en dergelijke. Dit beschermende stelsel is de laatste jaren flink ter discussie gesteld. Sommigen menen zelfs dat het op instorten staat.

 

Slachtoffer?
De muziekindustrie kruipt graag in de slachtofferrol, maar aan dit malheur liggen ook strategische fouten van de grote spelers in de industrie zelf ten grondslag en dus is hier de vraag zeker aan de orde hoeveel van deze fouten wij bereid zijn te tolereren. Maken die bedrijven hun bescherming wel waar? Verdienen ze met hun gedrag wel onze bescherming? En beter misschien: wat zouden zij (en de overheid) moeten doen om de problemen op te lossen? En welke lessen kunnen we eruit leren?

 

Muziek als resource
In dit boek wordt muziek niet alleen gezien als een eigendom, maar primair als een resource. Er wordt een analyse gemaakt van de exploitatie, het beheer, het gebruik en het bezoek van de resource muziek.

 

De lat hoger leggen?
In de muziekindustrie kan en moet de lat zeker hoger. De overheid kan daar een handje bij helpen.

 

Exploitatie  
Er zijn veel exploitatiemodellen in gebruik: van toegang (concerten) tot distributie (als cd's en mp3). De muziekindustrie experimenteert regelmatig met deze modellen.
 
Beheer
Elke exploitatievorm heeft zijn eigen specifieke beheer. Dit is de zwakke kant van de muziekindustrie: men heeft het beheer van de resource verwaarloosd.
 
Gebruik
Het gebruik van muziek is voorbehouden aan de eigenaren en degenen die gebruiksrechten hebben (gekregen). Modern gebruik is moeilijk te beheren.

 

Bezoek

De consument heeft de minste rechten: hij of zij mag de muziek alleen "bezoeken" en er verder niets mee doen. Naarmate de consument over meer elektronica beschikt, zal "gebruik" steeds meer voor de hand liggen.

 

Voor updates